• Nowy zasilacz
  Nowy zasilacz
  Prezentujemy  produkt naszej firmy: zasilacz specjalizowany ZGM 03/01 do zasilania generatora z magnetronem o mocy 3kW
  Więcej
 • Przekaźnik górniczy
  Przekaźnik górniczy
  Zapraszamy do zapoznania się z naszym  urządzeniem: Izotopowy Sygnalizator Poziomu w wykonaniu dla górnictwa
  Więcej
 • Sygnalizacja pożarowa
  Sygnalizacja pożarowa
  Wykonujemy profesjonalne systemy wykrywania pożaru
  Więcej

Izotopowy Przetwornik Poziomu IPSPZ-3

przeta miniaturaIzotopowy przetwornik sygnału poziomu przeznaczony jest do bezstykowego pomiaru poziomu w różnego rodzaju substancji w zbiornikach. Przy współpracy z regulatorem umożliwia precyzyjną stabilizację poziomu, a tym samym upraszcza sterowanie procesem technologicznym.W przypadku przekroczenia poziomu awaryjnego włącza blokadę napełniania zbiornika.


Przykłady zastosowań:


Izotopowe mierniki poziomu stosowane do realizacji zadań , które są niemożliwe  lub bardzo trudne do osiągnięcia innymi metodami pomiarowymi. Przy odpowiednim doborze źródła promieniowania możliwa jest kontrola poziomu medium osłoniętego płaszczem np. 0.5 m betonu czy 200 mm  stali . 
Dzięki technice izotopowej bez trudności i z dużą dokładnością realizowana jest stabilizacja poziomu np. w:

 

 • wannie szklarskiej,
 • zamkniętym reaktorze chemicznym,
 • zbiorniku z ciekłym gazem, 
 • termorozwłókniaczu (poziom zrębków przy produkcji płyt pilśniowych).


Zasada działania:


sondaa miniatura

Jako detektor promieniowania wykorzystano liczniki G-M , których ilość i ułożenie w sondzie zależą od zadania pomiarowego. Impulsy z liczników, po przekształceniu, podawane są na wejście układu mikroprocesorowego, gdzie sygnał impulsowy przekształcany jest na wyjściowy sygnał analogowy proporcjonalny do poziomu medium. Użytkownik ma możliwość ustawiania zakresu pomiarowego oraz stałej czasu pomiaru uwzględniając charakterystykę procesu technologicznego.  
Istnieje możliwość monitorowania stanu pracy urządzenia poprzez złącze szeregowe RS232.


Dane techniczne:


zasilanie:

230V ±10% AC   < 10VA

zakres pomiaru:

±5mm do ±50 mm w zależności od zastosowania

dokładność:

nie gorsza niż ±0,1mm (np. dla szkła w wannie szklarskiej) i ok. +1.5% zakresu pomiarowego dla innych zastosowań

stała czasowa

1 do 257 sek ; wartość ustawiana przez użytkownika

wyjście:

prądowe 4 - 20 mA

opcjonalna sygnalizacja poziomu awaryjnego:

styki przełączne przekaźnika

temperatura pracy:

blok elektroniki: 263K do 323K  (-100C do 500C)

sonda: 248K do 343K  (-250C do 700C)